Hyvän sään aikana on vuonna 2018 perustettu journalistinen verkkojulkaisu, joka keskittyy laajentamaan näkökulmia ilmastonmuutoksesta Suomessa. Julkaisussa nostetaan esiin tulevia muutoksia ja pohditaan, mitä on vielä tehtävissä.

Verkkomedian sisällöt avaavat ilmastopolitiikan taustoja, esittelevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi tekijät käyvät siellä, missä ilmastonmuutos jo näkyy tavalla tai toisella.

Hyvän sään aikana -verkkosivustolla julkaistaan uutta journalismia kerran kuukaudessa. Sivuston on mahdollistanut Tiina ja Antti Herlinin säätiön apuraha.

Toimituspäälliköt

Esa Keskinen on toimittaja, joka työskentelee freelancerina journalismin ja viestinnän parissa.

Erkki Mervaala on Prahassa asuva vapaa toimittaja ja kirjoittaa useaan eri julkaisuun muun muassa Keski-Euroopan poliittisista ilmiöistä. Marraskuusta 2019 hän työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskus SYKEssä.

Toimitus

Ota yhteyttä toimitukseen: toimitus at hyvansaanaikana piste fi