By

riekko
Hyvän sään aikana -verkkomedian aktiivinen toiminta päättyy, mutta työtä on nyt julkaistu yksissä kansissa – lue tästä jutusta, mitä työryhmä teki ja ajatteli ilmastokeskustelun noustessa valtavirtaan
Continue Reading
Luonnonvarojen ylikulutusta edellyttävästä talouskasvusta ei haluta luopua. Miksi? Pitkälti siksi, koska vallitsevan ideologian mukaan talouden ainoa tehtävä on luoda rikkautta ja tämä tavoite on mahdollista saavuttaa vain talouskasvulla. Teollistuneet yhteiskunnat omaksuivat toisen maailmansodan jälkeen tavoitteekseen alati kasvavan bruttokansantuotteen. Kasvun nähtiin tuovan yhteiskuntiin työtä ja vaurautta sekä samalla poistavan yhteiskunnallisia ongelmia, kuten köyhyyttä ja työttömyyttä. Tuntui...
Continue Reading